Saturday, September 25, 2010

پخش اولین رادیو-خاطره در رادیو خط یازده


سر انجام اولین رادیو-خاطره در زیر مجموعه رادیو خط یازده آماده و منتشر گردید:


این قسمت مربوط به خاطرات پراکنده مسافران کهنسال پارک شهر در شمال محدوده پروژه می باشد که به مدت پنج دقیقه و پنج ثانیه تهیه شده و از اولین تجربه های جستن خاطرات خط یازده محسوب میشه و قاعدتا نمایانگر مسائل و مشکلات بزرگ کنترل گشت و گذار کسانیست که به کمک سوالات ما به گذشته سفر می کنند اما به ناگاه به نقاطی سفر می کنند که برگشت دادنشان به نقاط اصلی سخت و یا حتی غیر ممکن می نماید!

این مسئله تا رادیو-خاطره سوم هم تداوم دارد ولی در هر مرحله با تغییراتی به نمونه های کاملتری تبدیل شده اند.

برای گوش دادن و یا دانلود بخش اول رادیو-خاطره از مجموعه رادیو خط 11 می تونید روی لینک های زیر کلیک کنید

 

No comments:

Post a Comment