Saturday, October 30, 2010

برگزاری پنل جستجو و کنکاش در مورد بازار و مراکز خرید 19/7/89 در راستای پروژه پیاده راه سازی حوزه تاریخی بافت تهران ـ منطقه 12

موضوع جلسه:

مراکز خرید و زندگی روزمره

اعضای پنل: دکتر حمیدرضا موسوی، دکتر شادی عزیزی، مینا بزرگهمر، هادی کمالی مقدم، شادناز عزیزی، مژده مهدوی، مرجان شجاعی، احمد خوشدل نیکخو، فرشاد کازرونی، نسترن اسماعیل بیگی

سخنران کلیدی: محمد عاملی

هدف:

ـ آشنایی با مراکز خرید و نوع استفاده کنندگان آن در راستای پروژه

محورهای مورد بحث:

ـ بررسی نظریه های خرید در سه حوزه (جامعه شناختی ، انتقادی و فرهنگی)

ـ ویژگی های مراکز خرید

ـ پرسه زنی در مراکز خرید

ـ پرسه زنی به عنوان فرهنگ مقاومت در مراکز خرید

آنچه گذشت

در این جلسه به بررسی نظریه هایی در باب خرید و انواع خریداران در هر کدام از نظریه ها پرداخته شد و از دید و منظر آنان به مفهوم خرید، ویژگی های آن و هویت افراد در مراکز خرید مورد بررسی قرار گرفت.

نظریه های خرید عبارتند از:

ـ نظریه های جامعه شناختی: در این نظریه به بررسی انواع خریدار (خریدار اقتصادی ـ خریدار شخصی ـ خریدار اخلاقی ـ خریدار بی اعتناء ـ خریدار راحت طلب ـ خریدار قیمت مدارـ خریدار مجبور) پرداخته شد و خرید در مطالعات کلاسیک جامع شناختی، ابتدا موضوعی عقلانی بوده، بعدها با اضافه شدن مفهوم فراغتی و تفریحی، جامعه شناساین یک گام به پیش آمدند و به جنبه های فرهنگی خرید توجه کرده اند.

ـ نظریه های انتقادی: زبان سنت انتقادی زبان افسون و شکوایه است. پاساژها معابدی هستند که در آن کالاها بصورت بت پرستیده می شود و خریدار زائر یک مناسک مذهبی است. پاساژها به صورت کاذب محل فعلیت درآوردن تخیل ها و میل های سرکوب شده هستند. از متفکرین این نظریه بنیامین، آدرنو، هورکهایمر و لوکاچ

ـ نظریه های فرهنگی: تاکید بر شکل گیری روابط اجتماعی،تولید سرمایه وباز اندیشی و احراز هویت توسط کنشگران اجتماعی و نگاهی نسبتا خوش بینانه به خرید دارند. معروف ترین شخصیت این سنت بوردیو می باشد.

در این راستا مباحث دیگری همچون پرسه زنی در مراکز خرید و شکل گیری نوعی فرهنگ مقاومت و عرصه های عمومی مورد کنکاش قرار گرفت و اعضای جلسه نیز در این موارد به ارائه نظرات خود پرداختند.

نکته مهمی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، هویت خریدار به عنوان فردی تفریح کننده و یا توریست است. بدین معنی که فرآیند خرید با سایر امور زندگی روزمره (سیاحت، تفریح، اوقات فراغت) تلفیق می شود و خریدار تبدیل به یک توریست خواهد شد. خرید دیگر عملی صرفا منفعت طلبانه نیست بلکه امری تفننی نیز هست که با وقت آزاد خریدار ربط پیدا می کند. مراکز خرید در اینجا تبدیل به شکلی از حوزه عمومی میشود، به نحویکه بخشی از اوقات فراقت و تحقق هویت فردی در مراکز خرید ممکن می شود.

نتیجه:

در پرداختن به مقوله بازار، مراکز خرید فاکتورهای گوناگون و متنوعی وجود دارد که بایستی به نوعی به همه آنها توجه کرد و آنها را مد نظر قرار داد.

- ادامه دارد.

No comments:

Post a Comment