Saturday, October 16, 2010

اقدام شماره 4

اقدام شماره 4: جلسه ارزیابی ابزارSMS و سئوالات طراحی شده از طریق تست گرفتن از مردم در شهر
هدف: بررسی اعتبار ابزار ها و طراحی سئوال و روش جدید
ابزار بکارگیری در مشارکت: گفتگو و تست گیری از مردم در شهر در راستای تست کردن ابزارها
جامعه هدف: تمامی اقشار مردم
فرآیند::در جلسه قبل تصمیم گرفته شده که با طرح سوالاتی از طریق ارسال اس ام اس به شناسایی افراد و خاطره ذهنی آنها که به نوعی مرتبط با پروژه بود پرداخته شود و جواب این سوالات نیز از طریق اس ام اس دریافت گردد. ولی بعد از بررسی روش و ابزار کار و تست گیری در شهر، نهایتا گروه مشارکت به این نتیجه رسید که نه تنها روایی و اعتبار این کار چندان مورد اطمینان نمی باشد بلکه امکان دارد بیشتر جواب ها بی ربط و یا بدون چارچوب بیان گردد. در نتیجه سعی شد روند کار مورد بازبینی قرار گیرد. مقرر شد که از طریق گفتگوی رودررو با مردم و با طراحی کارت پستال هایی از نقاط خاطره انگیز و جالب محدوده و اجرای محیطی به شناسایی عوامل موردنظر جهت طراحی و امکان سنجی پیاده راه پرداخته شود به طوریکه که امکان نوشتن خاطره برای مردم به طور خلاصه و مفید در پست کارت پستال فراهم گردد و این کارت پستال ها در حین اجرای محیطی بین مردم پخش شده و بعد از اجرا از آنها پس گرفته شود.
نتیجه:
کشف و شناسایی افراد شاخص منطقه و محدوده موردنظر و گاچین نمودن آنها
عدم اطمینان و توجه مردم به پاسخ گویی از طریق SMS و توجه به پوستر
طراحی روش جدید : رودررویی با مردم و درخواست از آنان برای ارائه یک خاطره در پشت کارت پستال های دولته ای که یک لت آن در دست گروه مشارکت مانده و دیگر لت آن به عنوان یادگار به مردم داده می شود .

No comments:

Post a Comment